Naučno-istraživački kadar

Naučni blok IMS

Naučno-istraživački kadar
Istraživači u naučnim zvanjima
Naučni savetnici
dr Nenad Šušić, dipl.građ.inž.
dr Zagorka Radojević, dipl.inž.tehn.
dr Ksenija Janković, dipl.građ.inž.
dr Anja Terzić, dipl.građ.inž.
Viši naučni saradnici
dr Milica Vasić, dipl.inž.tehn.
dr Biljana Ilić, dipl.hem.
dr Miloš Vasić, dipl.inž.tehn.
Naučni saradnici
dr Dragan Bojović, dipl.građ.inž.
dr Ksenija Đoković, dipl.inž.geol.
dr Jelena Ćirilović Stanković, dipl.građ.inž.
dr Vujadin Aleksić, dipl.inž.rudarstva
dr Srđan Bulatović, dipl.inž.maš.
dr Nevenka Mijatović, master inž.teh.
dr Željko Flajs, dipl.građ.inž.
dr Mladen Ćosić, dipl.građ.inž.
Istraživači u stručnim zvanjima
Stručna istraživačka zvanja