NIR kadar_IlicB

Naučni blok IMS

dr Biljana Ilić, dipl.hem.
Sertifikaciono telo za sertifikaciju građevinskih proizvoda
dr Biljana Ilic
eNauka
ORCID
RIMS-Repozitorijum Instituta IMS
tel: (+381 11) 2652-077, 2650-322 / 322
biljana.ilic@institutims.rs
 
Naučno zvanje:

Viši naučni saradnik

Oblast istraživanja:

Građevinski materijali-hemija i tehnologija vezivnih materijala