NIR kadar_StojanovicM

Naučni blok IMS

Marko Stojanović, master inž.građ.
Centar za materijale
Laboratorija za beton
Stručno zvanje:

Stručni savetnik

Oblast istraživanja:

Građevinski materijali