Sertifikacija građevinskih proizvoda
Sertifikacija_gradj_proizvoda

Institut IMS je akreditovan kod Akreditacionog tela Srbije kao Sertifikaciono telo za obavljanje poslova sertifikacije građevinskih proizvoda prema standardu SRPS ISO/IEC 17065:2016, Opšti zahtevi za tela koja sprovode sisteme sertifikacije proizvoda, rešenje broj 04-003. 

Sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba IMS (STSO) je organizaciona celina koja se nalazi u sastavu Instituta za ispitivanje materijala а.d., kao pravnog entiteta. SТSO je većinom svog obima rada okrenuta ka Centru za metale i energetiku, u vidu sertifikacije zavarivača.