NIR kadar_MilicicLj

Naučni blok IMS

Ljiljana Miličić, master fiz.-hem.
Centar za materijale
Laboratorija za veziva, hemiju i maltere
Milicic Ljiljana
Stručno zvanje:

Stručni savetnik

Oblast istraživanja:

Građevinski materijali