STIMS-Ocenjivanje i verifikacija

Sertifikaciono telo za sertifikaciju građevinskih proizvoda

Ocenjivanje i verifikacija stalnosti performansi građevinskih proizvoda

Institut IMS a.d. je od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture imenovan kao telo za sprovođenje ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi za sledeće proizvode:

 
R.br.Proizvod / Grupa proizvodaRešenje brojReferentni dokument
1
Cement opšte namene i cement za specijalnu namenu
35-00-00251/2013-04 od 28.05.2014. godine
2

Čelik za armiranje betona u obliku:

  1. šipki, valјane žice, vučene žice i proizvoda dobijenih odmotavanjem kotura;
  2. tabli mašinski zavarene mreže fabričke izrade;
  3. rešetkastih nosača
119-01-00217/2016-08
od 21.04.2017. /izmene 119-01-00925/2022-08 od 28.12.2022. godine
3
Hemijski dodaci betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kablove za prethodno naprezanje
35-00-00089/2020-08 od 24.12.2020. godine
4
Elementi za zidanje od gline, elementi za zidanje od kalcijum-silikata i blokovi od gline za polumontažne sitnorebraste tavanice
35-00-00108/2020-08
od 23.12.2020. godine
5
Elementi sistema cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom namenjenom za ljudsku upotrebu, transport zaprljane i kanalizacione vode, transport gasovitih goriva i instalacije za grejanje
35-00-00090/2021-08
od 07.10.2021. godine
6
Frakcionisani agregat za beton i asfalt
119-01-01047/2021-08
od 24.12.2021. godine
Pravilnik o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt (“Sl. glasnik RS”, br. 78/2020)
7
Portland-kompozitni cement sa smanjenim sadržajem klinkera
35-00-00266/2021-08
od 21.02.2022. godine
Srpski dokument za ocenjivanje – Portland-kompozitnih cemenata sa smanjenim sadržajem klinkera SDO 15 001:2021 („Sl. glasnik RS”, br. 120/21)
8
Zidarski cement
119-01-01166/2022-08 od 27.03.2023. godine
SRPS EN 413-1:2013, Zidarski cement Deo 1: Sastav, specifikacije i kriterijumi
9
Hidraulična veziva za puteve – Brzoočvršćavajuća hidraulična veziva za puteve
119-01-01166/2022-08 od 27.03.2023. godine

SRPS EN 13282-1:2015
Hidraulična veziva za puteve – Deo 1: Brzoočvršćavajuća hidraulična veziva za puteve – Sastav, specifikacija i kriterijumi

10
Građevinski kreč
119-01-01166/2022-08 od 27.03.2023. godine
SRPS EN 459-1:2011 Građevinski kreč – Deo 1: Definicija, specifikacija i kriterijumi usaglašenosti
11
Sulfatno otporni portland-kompozitni cement
119-01-01165/2022-08 od 27.03.2023. godine
Srpski dokument za ocenjivanje – Sulfatno otpornih portland-kompozitnih cemenata SDO 15 002:2022 (Sl. Glasnik RS 139/2022)
12
Beton
35-00-00105/2023-08 od 22.12.2023. godine
Pravilnik o tehničkim zahtevima za beton (Sl. glasnik RS, br. 48/2023)
 

Radnje koje Institut IMS sprovodi u okviru ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda prema određenom sistemu za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi – 1+, 1 i 2+, definisane su u Pravilniku o načinu sprovođenja ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda (“Sl. glasnik RS”, br. 59/2019) i Zakonu o građevinskim proizvodima.

Opšte informacije o postupku sprovođenja ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi prikazane su u dokumentu ST 03, Pravila INSTITUTA IMS za sertifikaciju proizvoda prema AVCP sistemima 1+, 1 i 2+

 

Podnošenje prijave

 

Prijava za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi podnosi se na zvaničnom obrascu sertifikacionog tela (STZ 51, Prijava za sertifikaciju), čime klijent potvrđuje da je saglasan sa uslovima sertifikacije. Uz prijavu za sertifikaciju klijent je dužan da podnese sva dokumenta, koja zavisno od tehničke specifikacije zahteva sertifikaciono telo.