NIR kadar_VasicRM

Naučni blok IMS

dr Miloš Vasić, dipl.inž.tehn.
Centar za materijale
Laboratorija za građevinsku keramiku
Naučno zvanje:

Viši naučni saradnik

Oblast istraživanja:

Građevinski materijali