Naučni blok

Naučni blok IMS

Institut IMS je istraživačko-razvojni institut, akreditovan i upisan u registar naučno-istraživačkih organizacija Republike Srbije. Osnovna delatnost Instituta je istraživanje i razvoj u tehničko-tehnološkim i srodnim prirodnim naukama. 

Vodeći naučno-istraživački kadar svojom multidisciplinarnošću i ekspertizom pokrivaju brojne oblasti u okviru akreditovane delatnosti Instituta IMS. Prethodnih godina, u skladu sa trendovima savremene nauke, najzastupljeniji su nacionalni i međunarodni naučno-istraživački projekti u oblastima građevinarstva sa inženjerstvom materijala, geotehnike sa putogradnjom i mašinstva sa energetikom.

Institut IMS ima izuzetno dobru saradnju sa privredom, kako na rešavanju aktuelnih problema, tako i trasferu tehnologije i znanja putem tehničkih rešenja i patenata. Institut aktivno učestvuje u rešavanju različitih društvenih izazova iz oblasti građevinarstva i srodnih delatnosti. Usluge transfera tehnologije u najvećem broju slučajeva se pružaju unutar kuće. Multidisciplinarnost timova i projekata transfera tehnologije (patenti, tehnička rešenja) obezbeđena je kroz partnerstvo sa drugim razvojno-istraživačkim ustanovama i univerzitetima. Institut se aktivno obraća partnerima iz privatnog sektora – najpre kroz prethodno pomenuti transfer znanja, a potom i putem redovnog održavanja seminara i obuka u organizaciji Instituta za saradnike iz privrede.

Kroz saradnju na naučnim projektima, usavršavanje naučno-istraživačkog kadra, učešće u koordinisanju doktorskim disertacijama, tehnička rešenja primenjiva u privredi i druge publikacije, Institut IMS ostvaruje konstantnu saradnju sa velikim brojem visoko-školskih ustanova (sa Univerziteta u Beogradu: Građevinski fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Rudarsko-geološki fakultet, Mašinski fakultet; sa Univerziteta u Novom Sadu: Fakultet tehničkih nauka, Građevinski fakultet u Subotici; Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu) i naučno-istraživačkih organizacija čija je delatnost slična ili kompatibilna (Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Institut za opštu i fizičku hemiju, Institut tehničkih nauka SANU, Institut Jaroslav Černi, Institut za puteve, Institut za nuklearne nauke Vinča, Vojno-tehnički institut, itd.).

Institut IMS i/ili njegove laboratorije i zaposleni su članovi mnogih međunarodnih asocijacija: ENBRI – The European Network of Building Research Institutes; RILEM – International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures;  ECERS – European Ceramic Society (kroz članstvo u Srpskom keramičkom društvu – The Serbian Ceramic Society (SeCerS); ModTech – Modern Technologies in Industrial Engineering, Republic of Serbia Branch; European Welding Federation (kroz članstvo u Društvu za unapređivanje zavarivanja u Srbiji – DUZS, Serbian Welding Society), EfNDT European federation for Non Destructive Testing (kroz članstvo u Srpskom društvu za ispitivanja bez razaranja – SDIBR); IIW – International Institute of Welding; CEN – European Committee for Standardization, itd.

Takođe, postoji tesna saradnja sa međunarodnim istraživačkim i visoko-školskim organizacijama u cilju razmene znanja, publikovanja ostvarenih rezultata i učešča na internacionalnim projektima i bilateralama: Zavod za gradbeništvo Slovenije, ZAG, Ljubljana, Slovenija; Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Hrvatska; The Technical and Test Institute for Construction Prague, TZUS, Prag, Češka; Institut IGH, D.D. Zagreb, Hrvatska;  Technische Universität Wien, Austrija; Thapar University, Patiala, India; itd.

Institut postiže odlične međunarodno priznate rezultate iako se istraživači bave uporedo naučno-istraživačkim i inženjerskim radom. Sinergija nauke i prakse je upravo ono što čini Institut IMS jedinstvenim i što istraživačima omogućava da publikuju svoje rezultate u istaknutim vrhunskim međunarodnim časopisima. Istraživači Instituta IMS aktivno učestvuju u evaluaciji međunarodnih projekata, a ujedno su angažovani i kao recenzenti u vrhunskim međunarodnim časopisima.

Osim publikacija u časopisima, istraživači iz Instituta aktivno učestvuju na konferencijama bilo kroz diseminaciju rezultata ili kroz učešće u organizacionim i naučnim odborima. Institut IMS je u prethodim godinama bio organizator i suorganizator velikog broja nacionalnih i međunarodnih konferencija. Istraživači publikuju svoje rezultate i u vidu međunarodnih monografija i tehničkih rešenja priznatih na međunarodnom nivou.

Tokom 2022. godine Institut IMS se aktivno uključio u projekat Otvorena nauka, čiji je cilj slobodan pristup naučnom znanju i rezultatima istraživanja. Digitalni repozitorijum publikacija saradnika Instituta IMS u elektronskom formatu je dostupan na adresi www.rims.institutims.rs.