NIR kadar_KijanovicA

Naučni blok IMS

Aleksandar Kijanović, master inž.maš.
Centar za materijale

Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara

Stručno zvanje:

Stručni savetnik

Oblast istraživanja:

Građevinski materijali