Institut IMS - Delatnost

  • Naučno-istraživačka delatnost i razvoj u građevinarstvu i proizvodnji građevinskih materijala, energetici, mašinstvu, procesnoj industriji i drugim oblastima
  • Laboratorijska ispitivanja i istraživanja materijala i proizvoda
  • Ispitivanje i istraživanje građevinskih i mašinskih konstrukcija
  • Kontrolisanje elektro-energetskih postrojenja i objekata i opreme pod pritiskom
  • Geotehnička istraživanja i ispitivanja terena
  • Razvoj i primena tehnologija građenja i sistema prednaprezanja
  • Izrada i kontrola svih faza projektne dokumentacije
  • Konsalting usluge i stručni nadzor
  • Sertifikacija građevinskih proizvoda
  • Ispitivanje osposobljenosti ispitnih laboratorija

Osnovna ideja prilikom osnivanja Instituta IMS bila je potreba za jedinstvenom institucijom, koja bi se pored istraživanja i razvoja, bavila i redovnom kontrolom sirovina, poluproizvoda i proizvoda građevinske i metalske industrije.

Danas, Institut za ispitivanje materijala učestvuje u gotovo svim značajnim građevinskim poduhvatima u Srbiji, u fazi projektovanja, kontrole, ispitivanja i nadzora, kao i u radu na oceni stanja i revitalizaciji hidro i termo-energetskih postrojenja.

Snaga Instituta IMS nije samo u brojnim laboratorijama, već i u raznovrsnim specijalističkim uslugama koje pruža, poput sopstvenih rešenja tehnologije građenja i sistema prednaprezanja. Institut svojom multidisciplinarošću od osnivanja do danas predstavlja referentnu instituciju za sve oblasti građevinarstva i industrije građevinskih materijala.

Višedecenijska tradicija profesionalnog delovanja u navedenim oblastima, niz izvedenih objekata u zemlji i inostranstvu, najsavremenija oprema i specijalizovani visokostručni kadar, preporučili su nas kao pouzdanog partnera velikom broju značajnih investitora, izvođačkih firmi i konsultanata i doneli brojna priznanja.

ParaSert

Institut za ispitivanje materijala je akreditovan kao istraživačko-razvojni institut u oblasti tehničko-tehnoloških nauka (građevinarstvo, mašinstvo, energetika…), gde postiže značajne rezultate u osnovnim i primenjenim istraživanjima, prenosi osvojena znanja u privredu, školuje kadrove i investira u istraživačku infrastrukturu. Istraživački kadar je, pored redovnih poslova, angažovan i na istraživačkim projektima, sarađuje sa velikim brojem srodnih institucija, organizuje veliki broj naučno-stručnih skupova, publikuje rezultate istraživanja u međunarodnim i domaćim časopisima i primenjuje razvijena tehnička rešenja i patente.

Institut IMS je jedini predstavnik iz Srbije u Evropskoj mreži građevinskih istraživačkih instituta (ENBRI), kao jedini član ovog udruženja vrhunskih evropskih institucija iz zemlje van Evropske unije.

Sa svojom tradicijom, izuzetnim kadrovskim potencijalom, opremom i tehničkim sredstvima kojima raspolaže, misija Instituta IMS je da pruži visokostručne usluge u domenu svoje delatnosti, odnosno da istraživačko-razvojnim, kontrolnim i eksperimentalnim aktivnostima približi  građevinsku i metalsku industriju i energetiku Srbije i regiona savremenim evropskim zahtevima i standardima.

Vizija Instituta IMS je da održi svoju poziciju među vodećim multidisciplinarnim naučno-istraživačkim organizacijama u Srbiji i regionu, uz učešće u svim značajnijim projektima u oblasti građevinske i metalske industrije i energetike kroz plasman komercijalnih usluga visokog kvaliteta i na taj način doprinese razvoju Srbije i regiona kroz primenu rezultata naučnog rada u privredi.

Cilj Instituta IMS je da, u saradnji sa svojim poslovnim partnerima, zadrži vodeću ulogu u oblasti ispitivanja i istraživanja materijala, proizvoda i tehnologija i doprinese razvoju Srbije i regiona kroz primenu rezultata naučnog rada u privredi.