PT Provajder

Provajder za ispitivanje osposobljenosti (PIMS)

Provajder za ispitivanje osposobljenosti Instituta IMS (PIMS) je od 5. 12. 2018. godine akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije u skladu sa referentnim standardom SRPS ISO/IEC 17043:2011 (akreditacioni broj 09-001).

Provajder za ispitivanje osposobljenosti Institut IMS (PIMS) godišnje realizuje u proseku 12 krugova–ciklusa šema ispitivanja osposobljenosti ispitnih laboratorija u svrhu ocene njihove kompetentnosti, kako iz akreditovanih oblasti i metoda, tako i za oblasti i metoda koje nisu akreditovane, a postoji interesovanje potencijalnih participanata.

Obim akreditacije PIMS se odnosi na ispitivanja osposobljenosti iz oblasti:

 • fizičkih, hemijskih i mehaničkih ispitivanja cementa
 • akustičkih ispitivanja buke
 • akustičkih ispitivanja zvučne izolacije
 • fizičkih i mehaničkih ispitivanja keramičkih pločica
 • fizičkih i mehaničkih ispitivanja elemenata za zidanje i crepova od gline
 • fizičkih i mehaničkih ispitivanja kamenog agregata
 • fizičkih ispitivanja bitumena
 • fizičkih i mehaničkih ispitivanja termoizolacionih materijala

Ispitivanja osposobljenosti koja nisu akreditovana odnose se na oblasti:

 • hemijskih ispitivanja čvrstog otpada
 • požarnih ispitivanja termoizolacionih materijala
 • fizičkih ispitivanja vezdušne propustljivosti stanova
 • fizičkih i mehaničkih ispitivanja sintetičkih materijala

Učešće u realizaciji šema do sada je uzelo oko 500 pravnih lica iz oko 50 zemalja iz Evrope, Azije i Afrike.

Sve zainteresovane strane imaju pravo da podnesu prigovor ili žalbu na realizovanu uslugu. Sa prigovorima/žalbama će se postupati u skladu sa dokumentom IP 28 Prigovori i žalbe.