NIR kadar_AnticArandjelovicL

Naučni blok IMS

Lana Antić Aranđelović, dipl.inž.građ.
Centar za materijale
Laboratorija za beton
Stručno zvanje:

Stručni savetnik

Oblast istraživanja:

Građevinski materijali