Centar za materijale
Centar za materijale se bavi ispitivanjem sirovina za proizvodnju građevinskih materijala, kao i kontrolom kvaliteta gotovih proizvoda. Takođe, u Centru za materijale se vrše ispitivanja konstrukcija i elemenata zgrada u pogledu zvučne, toplotne i protivpožarne zaštite.

Osnovna delatnost Centra za metale i energetiku je ispitivanje metala i mašinske opreme korišćenjem metoda sa razaranjem, ili bez razaranja.
Osim toga, stručnjaci Centra za metale i energetiku se bave projektovanjem,
kao i pružanjem konsalting usluga.

U Centru za puteve i geotehniku se projektuju nove i analiziraju postojeće kolovozne konstrukcije, uz redovnu kontrolu kvaliteta materijala i izvedenih radova. Stalno se vrše istraživanja u oblasti mehanike kolovoza, kao i geomehanička ispitivanja za potrebe projektovanja i gradnje brojnih objekata.

Aktivnosti Centra za konstrukcije i prednaprezanje obuhvataju :
arhitektonsko i građevinsko projektovanje, konsalting u oblasti građevinarstva, razvoj i primenu sistema prednaprezanja, kao i proizvodnju, isporuku i servis opreme za prednaprezanje.