NIR kadar_IlicS

Naučni blok IMS

Snežana Ilić, master.inž.maš.
Centar za materijale

Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara

Stručno zvanje:

Stručni saradnik

Oblast istraživanja:

Građevinski materijali