NIR kadar_TomicN

Naučni blok IMS

Nikola Tomić, master inž.građ.
Centar za konstrukcije i prednaprezanje
Odeljenje za projektovanje, nadzor i sanacije
Nikola Tomic
Istraživačko zvanje:

Istraživač pripravnik

Oblast istraživanja:

Građevinske konstrukcije