NIR kadar_MirkovicMarjanovicM

Naučni blok IMS

Milica Mirković Marjanović, master inž.građ.
Centar za materijale

Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara

Stručno zvanje:

Stručni savetnik

Oblast istraživanja:

Građevinski materijali, tehnologija betona i ispitivanje konstrukcija