NIR kadar_CosicM

Naučni blok IMS

dr Mladen Ćosić, dipl.inž.građ.
Centar za puteve i geotehniku
Mladen Cosic
eNauka
ORCID
RIMS-Repozitorijum Instituta IMS
tel: (+381 11) 2650-322 / 419
mladen.cosic@institutims.rs
Naučno zvanje:

Naučni saradnik

Oblast istraživanja:

Građevinsko tlo

Dr Mladen Ćosić dipl.inž.građ. diplomirao i magistrirao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a doktorirao na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Zaposlen je u Institutu za ispitivanje materijala IMS u Beogradu u Centru za puteve i geotehniku sa naučnim zvanjem Naučni saradnik.

Dobitnik je Povelje ze najbolje naučno ostvarenje (najbolja doktorska disertacija) u građevinskom konstrukterstvu Srbije za 2014. i 2015. godinu, dodeljna od strane Društva građevinskih konstruktera Srbije (DGKS). Takođe, dobitnik je Povelje zaslužnog člana za izuzetne zasluge u razvoju građevinarstva i ostvarenju ciljeva i zadataka Saveza građevinskih inženjera Srbije, dodeljna od strane Saveza građevinskih inženjera Srbije. Učestvovao je na tri naučna projekta Ministarstva nauke Srbije i jednom naučnom projektu Akademije nauka, kulture i umetnosti Vojvodine.

Član je Inženjerske komore Srbije (IKS), Srpskog društva za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo (SDMTGE), Srpskog društva za mehaniku (SDM), Saveza građevinskih inženjera Srbije (SGIS) i Saveza pronalazača Beograda. Publikovao je više od 90 naučno‒stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i simpozijumima. Autor je jednog malog patenta. Oblasti istraživanja su: geotehničko inženjerstvo, ispitivanje konstrukcija, nelinearne analize, metoda konačnih elemenata, zemljotresno inženjerstvo, teorija i obrada signala.