Kontrolno telo-Delatnost

Kontrolno telo - Delatnost

Ocenjivanje i verifikacija stalnosti performansi građevinskih proizvoda

Akreditacija kontrolnog tela Instituta IMS obuhvata oblasti kontrolisanja koje se sprovode u Centru za metale i energetiku.

 

Kontrolisanje delova postrojenja i objekata pri izgradnji, rekonstrukciji, revitalizaciji i remontu – procesnih, hidroenergetskih, hidromašinske opreme, hidromehaničke opreme, termoenergetskih, turboenergetskih). Kvalifikacija tehnologija zavarivanja metalnih materijala (elektrolučno zavarivanje, gasno zavarivanje, navarivanje). Kontrolisanje proizvoda od gvožđa i čelika – pljosnati proizvodi, limovi, trake, profili, cevi, šipke, žice, odlivci, otkivci, liveno gvožđe. Kontrolisanje metalnih konstrukcija – čeličnih i aluminijumskih. Kontrolisanje nove opreme pod pritiskom. Ocenjivanje usaglašenosti nove opreme pod pritiskom primenom modula  B i F  prema odredbama Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom i relevantnih harmonizovanih standarda.

 

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd, kao Kontrolno telo, akreditovano u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012  (Sertifikat o akreditaciji br. 06-170) pruža svojim klijentima sledeće usluge (Obim akreditacije 06-170):

GVOŽĐA I ČELICI
(pljosnati proizvodi, limovi, trake, profili, cevi, šipke, žica,
odlivci, otkovci, liveno gvožđe)
KONTROLISANJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
KVALITATIVNO KONTROLISANJE
(vizuelno, magnetskim česticama, penetrantima, ultra zvukom, radiografijom, hemijska,mehanička i metalografska)
METALNE KONSTRUKCIJE
(čelične, aluminijumske)

-KONTROLISANJE PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
-KONTROLISANJE KOMPLETNOSTI DELIMIČNIH ISPORUKA (montažnih komada)
-KONTROLA PRI MONTAŽI
-VERIFIKACIJA NOVIH KONSTRUKCIJA
-KONTROLISANJE U UPOTREBI
-KVALITATIVNO KONTROLISANJE
(vizuelno, magnetskim česticama, penetrantima, ultra zvukom, radiografijom, hemijska,mehanička i metalografska, kontrola geometrije)
-KONTROLISANJE POPRAVKI I MODIFIKACIJA
-PERIODIČNO KONTROLISANJE
-VANREDNO KONTROLISANJE

DELOVI POSTROJENJA I OBJEKATA

(procesnih, hidroenergetskih,
hidromašinske opreme,
hidromehaničke opreme, termo-energetskih,
turboenergetskih) pri izgradnji, rekonstrukciji, revitalizaciji i remontu

-KONTROLISANJE PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
-KVALITATIVNO KONTROLISANJE
(vizuelno, magnetskim česticama, penetrantima, ultrazvukom, radiografijom, hemijska,mehanička i metalografska)
-KONTROLISANJE POPRAVKI I MODIFIKACIJA
-KONTROLISANJE U UPOTREBI-PERIODIČNO KONTROLISANJE
TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA METALNIH MATERIJALA
(elektrolučno zavarivanje, gasno zavarivanje,
elektrootporno zavarivanje, navarivanje)
-KONTROLISANJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
-KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA NA BAZI ISPITNOG UZORKA
-KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA NA OSNOVU
PROVERENIH POTROŠNIH MATERIJALA
-KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA NA OSNOVU
PRETHODNOG ISKUSTVA U ZAVARIVANJU-KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA NA BAZI
ISPITIVANJA PRE POČETKA PROIZVODNJE