Naučno veće

Naučni blok IMS

Naučno veće

Članovi Naučnog veća

dr Ksenija Janković, naučni savetnik
dr Nenad Šušić, naučni savetnik
dr Zagorka Radojević, naučni savetnik
dr Vencislav Grabulov, naučni savetnik
dr Anja Terzić, naučni savetnik
dr Milica Vasić, viši naučni saradnik
dr Biljana Ilić, viši naučni saradnik
dr Miloš Vasić, naučni saradnik
dr Ksenija Đoković, naučni saradnik
 

Predsednik Naučnog veća

dr Ksenija Janković, naučni savetnik
tel: (+381 11) 2653-645; mob. 063/329-119
ksenija.jankovic@institutims.rs
 

Zamenik predsednika Naučnog veća

dr Anja Terzić, naučni savetnik
tel: (+381 11) 2650-322 / 430
anja.terzic@institutims.rs
 

Tehnički sekretar Naučnog veća

Milka Popović
tel: (+381 11) 2650-322 / 381; mob. 063/827-7420
milka.popovic@institutims.rs