Naučno veće

Naučni blok IMS

Naučno veće

Članovi Naučnog veća

dr Ksenija Janković, naučni savetnik
dr Nenad Šušić, naučni savetnik
dr Zagorka Radojević, naučni savetnik
dr Anja Terzić, naučni savetnik
dr Milica Vasić, viši naučni saradnik
dr Biljana Ilić, viši naučni saradnik
dr Miloš Vasić, viši naučni saradnik
dr Dragan Bojović, naučni saradnik
dr Ksenija Đoković, naučni saradnik
 

Predsednik Naučnog veća

dr Ksenija Janković, naučni savetnik
tel: (+381 11) 2650-322 / 292
ksenija.jankovic@institutims.rs
 

Zamenik predsednika Naučnog veća

dr Anja Terzić, naučni savetnik
tel: (+381 11) 2650-322 / 208
anja.terzic@institutims.rs
 

Tehnički sekretar Naučnog veća

Marija Nikolić, dipl.pravnik
tel: (+381 11) 2650-322 / 207; mob. 066/803-7772
marija.nikolic@institutims.rs