NIR kadar_AleksicV

Naučni blok IMS

dr Vujadin Aleksić, dipl.inž.rudarstva
Centar za metale i energetiku
eNauka
ORCID
RIMS-Repozitorijum Instituta IMS
tel: (+381 11) 2650-322 / 339
vujadin.aleksic@institutims.rs
Naučno zvanje:

Naučni saradnik

Oblast istraživanja:

Zavarivanje i mehanika loma