NIR kadar_BulatovicS

Naučni blok IMS

dr Srđan Bulatović, dipl.inž.maš.
Centar za metale i energetiku
Laboratorija za ispitivanje metala
Sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba
eNauka
ORCID
RIMS-Repozitorijum Instituta IMS
tel: (+381 11) 2650-331, 2650-322 / 381, 339
srdjan.bulatovic@institutims.rs
 
Naučno zvanje:

Naučni saradnik

Oblast istraživanja:

Zavarivanje i mehanika loma