NIR kadar_DjokovicK

Naučni blok IMS

dr Ksenija Đoković, dipl.inž.geol.
Centar za puteve i geotehniku
eNauka
ORCID
RIMS-Repozitorijum Instituta IMS
tel: (+381 11) 2650-322 / 419
ksenija.djokovic@institutims.rs
Naučno zvanje:

Naučni saradnik

Oblast istraživanja:

Građevinsko tlo