NIR kadar_RadojevicZ

Naučni blok IMS

dr Zagorka Radojević, dipl.inž.tehn.
Centar za materijale
Laboratorija za građevinsku keramiku
dr Zagorka Radojevic
Naučno zvanje:

Naučni savetnik

Oblast istraživanja:

Građevinski materijali