Centar za konstrukcije i prednaprezanje

Centar za konstrukcije i prednaprezanje - Delatnost

  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju građevinskih objekata i konstrukcija
  • Konsalting u oblasti građevinarstva (pregledi objekata, ocena stanja elemenata konstrukcija i objekata, ekspertize, stručni nadzor, kontrola kvaliteta)
  • Razvoj i primena tehnologije građenja i sistema prednaprezanja
  • Proizvodnja, isporuka i servis opreme za prednaprezanje
  • Ispitivanje nosivosti geotehničkih sidara i ankera i inženjering usluge u oblasti stabilizacije kosina i klizišta
  • Obuka kadrova za rad sa opremom za prednaprezanje i izvođenje radova prednaprezanja (naknadno prednaprezanje i adheziono prednaprezanje)
  • Ekspertiza i ocena stanja prednapregnutih konstrukcija (kontrola sile u kablovima, stanje kablova i kotvi, stepen zaštite)
  • Specijalni radovi u građevinarstvu primenom tehnologije prednaprezanja (sanacija konstrukcija, liftovanje teških tereta)
  • Ispitivanje građevinskih konstrukcija i proizvoda građevinske i mašinske industrije probnim opterećenjem

Centar za konstrukcije i prednaprezanje obuhvata delatnosti zahvaljujući kojima je Institut IMS stekao veliki ugled u zemlji i inostranstvu. Kroz rad na širokom spektru aktivnosti vezanih za izgradnju ili sanaciju i rekonstrukciju različitih građevinskih objekata i konstrukcija, posebno kroz primenu tehnoloških rešenja zasnovanih na prednaprezanju, saradnici Centra nastavljaju bogatu tradiciju Instituta IMS. Savremena oprema i visokospecijalizovani kadar omogućavaju izvođenje radova prednaprezanja, realizaciju ispitivanja u laboratoriji i na terenu, kao i projektovanje i razvoj.

U poslovima Centra za konstrukcije i prednaprezanje na kapitalnim infrastrukturnim objektima i u obnovi graditeljskog nasleđa aktivno učestvuju skoro sve ostale organizacione celine Instituta IMS, kako bi se obezbedio integralni multidisciplinarni pristup, koji rezultira održivim rešenjima.

Tehnologije prednaprezanja

Prateći svetske trendove u građevinarstvu, Institut IMS je razvio savremene tehnologije i širok asortiman opreme i kotvi za kablove oformljene od glatke žice (sistem IMS) i užadi (sistemi SPB i SPB SUPER), a za sile od 12 do 7.700 kN. Ovi sistemi se primenjuju za naknadno i adheziono prednaprezanje betona, prednaprezanje geotehničkih sidara, kosih kablova mostova, montažu konstrukcija, liftovanje teških tereta i druge specijalne radove. Navedene tehnologije su bazirane na primeni Evrokoda, pratećih evropskih normi i standarda, kao i na preporukama FIP/fib.

Savremeni sistemi i specijalizovani visokostručan kadar omogućili su učešće Instituta IMS u realizaciji najznačajnijih objekata u zemlji, kao i prisustvo u mnogim zemljama sveta.

Projektovanje

Izrada projektno-tehničke dokumentacije predstavlja jednu od osnovnih delatnosti Instituta IMS još od njegovog osnivanja. Naši stručnjaci učestvovali su u projektovanju velikog broja značajnih objekata – mostova, hala, stambenih naselja, različitih inženjerskih konstrukcija, poslovnih i javnih objekata.

Tehnologija građenja

Tehnologija građenja, razvijena u Institutu IMS, predstavlja savremeni sistem prefabrikovanog građenja u skeletnom sistemu, originalnog koncepta veze stubova i tavanica primenom prednaprezanja. IMS tehnologiju karakterišu izuzetne tehničke performanse, efikasna organizacija i projektovanje upotrebom kataloških elemenata primarne konstrukcije i sekundarnih sistema, mala količina betona i čelika, ekonomičnost proizvodnje i brza montaža. Primenom IMS tehnologije građenja je izgrađeno više stotina hiljada stanova u zemlji i svetu.

Utvrđivanje stanja i sanacija objekata i konstrukcija

Izuzetno značajna oblast rada Centra za konstrukcije i prednaprezanje je utvrđivanje stanja i izrada projekata sanacije različitih objekata i konstrukcija.

Primena prednaprezanja u sanacijama konstrukcija može predstavljati moderan i fleksibilan način sanacije ili biti deo kompleksnog rešenja sanacije konstrukcija,  i to kroz spoj primene tradicionalnih materijala gradnje, modernih materijala savremenog graditeljstva i primene tehnologije prednaprezanja.

Ispitivanje konstrukcija

U okviru Centra za konstrukcije i prednaprezanje radi akreditovana Laboratorija za ispitivanje konstrukcija, koja vrši ispitivanja probnim opterećenjem po standardnim metodama ili po zahtevu naručioca.

Ispitivanje građevinskih konstrukcija pri statičkom i dinamičkom opterećenju vrši se na terenu i u laboratoriji, u cilju utvrđivanja nosivosti i trajnosti konstrukcija, kao i kvaliteta izvedenih radova. Istraživanje, projektovanje i razvoj pri uvođenju u praksu novih konstrukcija i sistema gradnje se sprovodi u sopstvenoj hali za ispitivanje konstrukcija, kao i na objektima ili gradilištima i u proizvodnim pogonima.

Usluge laboratorije obuhvataju ispitivanje građevinskih konstrukcija (mostova, zgrada, hala, kranskih staza), ispitivanje mehaničkih stenskih ankera probnim opterećenjem, ispitivanje elemenata građevinske i mašinske industrije probnim opterećenjem (ankeri za pričvršćivanje, betonski stubovi i jarboli, drveni stubovi, samonoseći izolacioni paneli, poklopci šahtova, nosivost zvučnih barijera, građevinski podupirači, staklene ograde i drugo).

Organizacione celine u okviru Centra za konstrukcije i prednaprezanje