NIR kadar_DrpicA

Naučni blok IMS

Aleksandar Drpić, master inž.tehnol.drveta
Centar za materijale
DrpicA
eNauka
ORCID
RIMS-Repozitorijum Instituta IMS
tel: (+381 11) 2650-322 / 208
aleksandar.drpic@institutims.rs
Stručno zvanje:

Stručni saradnik

Oblast istraživanja:

Građevinski materijali