Centar za materijale-Reference-Keramika22

Centar za materijale - Reference

Laboratorija za građevinsku keramiku
2022.
R.br.ReferencaInvestitor
1
Elaborat o rezultatima ispitivanja reprezentativnih uzoraka sirovina sa deponije ciglane, sa preporukama kriterijuma za prihvatanje sirovina za proizvodnju opekarskih proizvoda
Univerzum ciglana d.o.o.
Aranđelovac
2
Izveštaj o rezultatima ispitivanja uzoraka keramičkih glina
Polet keramika d.o.o. Novi Bečej,
Nexe grupa
3
Elaborat o oceni kvaliteta opekarskih glina
Dilj d.o.o. Vinkovci, Hrvatska
Nexe grupa
4
Izveštaj o rezultatima ispitivanja keramičkih glina
Polet keramika d.o.o. Novi Bečej,
Nexe grupa
5
Elaborat o rezultatima ispitivanja uzoraka opekarske sirovine iz istražnih bušotina potencijalnog ležišta Zalužnje kod Leskovca sa ocenom primenljivosti sirovine za proizvodnju crepa
IGM Mladost d.o.o.
Leskovac
6
Izveštaj o rezultatima ispitivanja uzoraka opekarske sirovine iz ciglane DOO Neimar – Zrenjanin sa preporukama kriterijuma za prihvatanje sirovina za proizvodnju opekarskih proizvoda
DOO Neimar
Zrenjanin
7
Elaborat o rezultatima ispitivanja uzoraka keramičkih glina sa lokaliteta Damnjanovića Brdo u Donjem Crniljevu (kompozitni uzorci) sa ocenom primenljivosti sirovine za proizvodnju keramičkih pločica
Zorka-keramika d.o.o.
Beograd
8
Elaborat o rezultatima ispitivanja uzoraka keremičkih glina sa lokaliteta Damnjanovića brdo – sever u Donjem Crniljevu, pojedinačni uzorci
Zorka-keramika d.o.o.
Beograd
9
Elaborat o rezultatima ispitivanja uzoraka keremičkih glina sa lokaliteta Damnjanovića brdo – sever u Donjem Crniljevu, (kompozitni uzorci) sa ocenom primenljivosti sirovine za proizvodnju keramičkih pločica
Zorka-keramika d.o.o.
Beograd
10
Elaborat o rezultatima ispitivanja uzoraka opekarske sirovine iz istražnih bušotina ležišta PK Obrijež (staro ležište) sa ocenom primenljivosti sirovine za proizvodnju opekarskih proizvoda
IGM Drina
Bijeljina
11
Izveštaj o rezultatima ispitivanja uzorka opekarske sirovine iz ciglane Mašinac NM84 d.o.o. Svilajnac sa preporukama kriterijuma za prihvatanje sirovina za proizvodnju opekarskih proizvoda
Mašinac NM84 d.o.o.
Svilajnac
12
Početni pregled proizvodnog pogona i fabričke kontrole proizvodnje elemenata za zidanje u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za elemente za zidanje od gline, elemente za zidanje od kalcijum-silikata i blokove od gline za polumontažne sitnorebraste tavanice i relevantnim standardima.
IGK POLET a.d. Novi Bečej
Lepojević d.o.o. Novo Orahovo
Z.R. DACKO Čurug
SZR INOSLAV Vlasotince
Z.R. Batica Kocić, Vlasotince
Lepojević d.o.o. Novo Orahovo
IGM Opeka d.o.o. Smederevska Palanka
IGK Polet a.d. Novi Bečej, Pogon Stražilovo Sremski Karlovci
IGM Mladost d.o.o. Leskovac, Ogranak Vlasotince
Wienerberger d.o.o. Karlovac, Hrvatska
Wienerberger d.o.o. Ormož, Slovenija
13
Stalni nadzor fabričke kontrole proizvodnje elemenata za zidanje u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za elemente za zidanje od gline, elemente za zidanje od kalcijum-silikata i blokove od gline za polumontažne sitnorebraste tavanice i relevantnim standardima
PGP Rapid a.d. Apatin
IGM Mladost d.o.o. Leskovac, Ogranak Mala Plana
Neimar, d.o.o. Zrenjanin
IGM Opeka d.o.o. Smederevska Palanka
IGM Mladost d.o.o. Leskovac, Ogranak Stalać
IGK Polet a.d. Novi Bečej, Pogon Stražilovo, Sremski Karlovci
Univerzum ciglana d.o.o. Aranđelovac
Univerzum Export-Import d.o.o. Aranđelovac, Ogranak proizvodni pogon Inđija
Ciglana Vasa Kuzmin
IGM Mladost d.o.o. Leskovac, Ogranak Vlasotince
Zorka opeka d.o.o. Šabac, Pogon Donje Crniljevo Koceljeva