Centar za materijale-Kontakt

Centar za materijale - Kontakt

Direktor Centra

Laboratorije - Kontakt

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Rukovodilac laboratorije
Laboratorija za kamen i agregat
Rukovodilac laboratorije
Laboratorija za građevinsku keramiku
Rukovodilac laboratorije
Laboratorija za beton
Rukovodilac laboratorije
Laboratorija za veziva, hemiju i maltere
Rukovodilac laboratorije
Rukovodilac laboratorije
Laboratorija za drvo i sintetičke materijale
Laboratorija za hidroizloaciju i AKZ
Rukovodilac laboratorije
Laboratorija za akustiku i vibracije
Rukovodilac laboratorije
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
Rukovodilac laboratorije