Centar za materijale-Reference-Keramika_20_21

Centar za materijale - Reference

Laboratorija za građevinsku keramiku
2021.
R.br. Referenca Investitor
1
Elaborat o rezultatima ispitivanja uzorka grusificiranog granita iz ležišta Tomića Majdan u Darosavi i preporukama za primenu u proizvodnji keramičkih pločica i vatrostalnih materijala
Evro-Venet d.o.o. Pančevo
2
Elaborat o rezultatima ispitivanja uzoraka keramičkih glina sa lokaliteta Damnjanovića Brdo u Donjem Crniljevu
Zorka-keramika d.o.o. Beograd
3
Elaborat o rezultatima ispitivanja uzoraka glina sa glinokopa fabrike
Dilj d.o.o. Vinkovci
4
Elaborat o rezultatima ispitivanja reprezentativnih uzoraka opekarskih sirovina sa deponije ciglane, sa preporukama kriterijuma za prihvatanje sirovina za proizvodnju opekarskih proizvoda
Neimar d.o.o. Zrenjanin
5
Elaborat o rezultatima ispitivanja reprezentativnih uzoraka opekarskih sirovina sa deponije ciglane, sa preporukama kriterijuma za prihvatanje sirovina za proizvodnju opekarskih proizvoda
Univerzum ciglana d.o.o. Aranđelovac
6
Elaborat o rezultatima ispitivanja reprezentativnih uzoraka opekarskih sirovina sa deponije ciglane,sa preporukama kriterijuma za prihvatanje sirovina za proizvodnju opekarskih proizvoda
CR Srđan Nikolić Guberevac
7
Elaborat o rezultatima ispitivanja glina sa ležišta ciglane i mešavina sa ugljem sa preporukama za proizvodnju energetskih blokova
Mašinac NM84 d.o.o. Svilajnac
8
EPD – Deklaracija proizvoda o zaštiti životne sredine prema SRPS ISO 14025:2007 i SRPS EN 15804:2020 za crepove i fazonske komade od gline
A.D. POLET IGK Novi Bečej
9
EPD – Deklaracija proizvoda o zaštiti životne sredine prema SRPS ISO 14025:2007 i SRPS EN 15804:2020 za elememte za zidanje od gline – grupa proizvoda blokovi od gline
A.D. POLET IGK Novi Bečej Proizvodni pogon u Stražilovu
2020.
R.br. Referenca Investitor
1
Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Lučina,sa preporukama receptura za primenu u ciglani IGM MLADOST, Leskovac, pogon u Stalaću
IGM MLADOST Leskovac, Pogon u Stalaću
2
Elaborat o oceni kvaliteta keramičkih glina sa ležišta Savići i preporukama za primenu u proizvodnji keramičkih pločica
InterCer d.o.o. Beograd
3
Elaborat o oceni kvaliteta vatrostalnih glina sa ležišta Crne Rovine i preporukama za primenu u proizvodnji vatrostalnih i keramičkih materijala
MINE INVEST d.o.o. Aranđelovac
4
Elaborat o oceni kvaliteta bentonita za izradu vodonepropusnih slojeva deponija za odlaganje otpada
TekonTehnokonsalting d.o.o. Beograd
5
Projekat optimizacije sirovinskih mešavina za proizvodnju keramičkih pločica na bazi glina sa lokaliteta Gornje Crniljevo
B.P.A. MAUMAN d.o.o. Šabac
6
Projekat optimizacije sirovinskih mešavina za proizvodnju energetskih blokova u ciglani u Inđiji
PD UNIVERZUM EXPORT-IMPORT d.o.o. Proizvodni pogon Inđija
7
EPD – Deklaracija proizvoda o zaštiti životne sredine prema SRPS ISO 14025:2007 I SRPS EN 15804:2020 za crepove i fazonske komade od gline
IGM MLADOST Leskovac, Pogon u Leskovcu