Skupština_V_2024_1

Skupština Instituta IMS

XXXIV VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE INSTITUTA

Poziv akcionarima

 

Predlozi odluka

 

Materijal

 

Punomoćje i glasanje u odsustvu

 

Uputstvo akcionarima