Centar za konstrukcije i prednaprezanje-Reference-Projektovanje

Centar za konstrukcije i prednaprezanje - Reference

Odeljenje za projektovanje, nadzor i sanacije

Veliki broj projekata mostovskih konstrukcija uključuju: sanaciju drumskog mosta preko reke Ibar u Kraljevu (3 x 60 m), sanaciju mosta u Kirovljevoj ulici u Beogradu, projekte gradskih drumskih mostova preko Grošničke i Bresničke reke u Kragujevcu, rekonstrukciju mosta Češka ćuprija na kanalu Bezdan – Vrbas kod Sombora, sanaciju čeličnog mosta preko reke Ibar u Kraljevu na putu M-5, projekat mosta Čuđak preko Lopatnice i mosta preko Musine reke u Kraljevu, sanacije mostova na autoputu E-75 preko saobraćajnice T6, kod KBC i kod Hitne pomoći u Beogradu.

Redovni i vanredni pregledi izvedeni su za brojne mostovske konstrukcije (između ostalog, više puta pregledani su svi mostovi na teritoriji Grada Beograda).

Utvrđivanje stanja sprovedeno je u okviru najznačajnijih projekata rekonstrukcije objekata zaštićenog graditeljskog nasleđa: BIGZ, Hotel Bristol, Objekti Beogradskog sajma, Dom Vazduhoplovstva u Zemunu, Muzej Grada Beograda, Zgrade A i B Generalštaba.

Pored realizovanog projekta revitalizacije IMS tehnologije građenja u pogonu Gradnja Osijek, u okviru koga je urađeno više projekata stambeno-poslovnih kompleksa, izvršeni su pregledi i ekspertize u okviru projekata sanacije i rekonstrukcije postojećih IMS konstrukcija.

Stručne ekspertize prilikom izgradnje ili rekonstrukcije izvedene su za brojne postojeće i nove objekte, kao što su Mind park u Kragujevcu, Sakura park u Beogradu, Roaming Group u Južnom bulevaru u Beogradu, zgrada na Zelenom vencu br. 18 u Beogradu i drugi.

Različite konsalting usluge pružene su za veliki broj objekata specijalne namene, kao što su objekti Rafinerije nafte i Azotare u Pančevu, različite objekte vojske i MUP RS, Hangar 2 JAT Tehnika, objekti Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca u Beogradu, centar za selekciju otpada u Subotici, Veletržnica u Beogradu.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova realizovan je, između ostalog, na izgradnji mosta preko reke Save na auto-putu E-763, na izgradnji naplatne rampe Vrčin na auto-putu E-75, nad izvođenjem specijalističkih radova na postrojenju za prečišćavanje vode u Pančevu, na rekonstrukciji i sanaciji objekata Narodne banke Srbije u Beogradu, na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji objekata MUP RS u Beogradu, na rekonstrukciji mosta Češka ćuprija na kanalu Bezdan – Vrbas kod Sombora, na izgradnji više MHE.

2022.
R.br. Referenca Investitor
1
Elaborat o stanju konstrukcije i Projekat sanacije taložnika i neutralizacione jame
Eliksir Prahovo
2
Pregled, ispitivanje i Elaborat o stanju konstrukcije objekta OŠ Lazar Savatić
OŠ Lazar Savatić Zemun
3
Pregled, ispitivanje i Elaborat o stanju konstrukcije objekta izvedenog u IMS sistemu u Smederevu
Morava Gas d.o.o. Ljig
4
Pregled, ispitivanje i Elaborat o stanju konstrukcije objekta hotela Splendid u Beogradu
DT Properties d.o.o. Beograd
5
Pregled i Izveštaj o stanju objekta upravne zgrade MIND Park kod Kragujevca
MIND Real Estate d.o.o. Kragujevac
6
Pregled, ispitivanje i Elaborat o stanju konstrukcije objekta Mlečne hale na Kalenić pijaci sa predlogom sanacionih mera
Uprava Grada Beograda Sekretarijat za investicije
7
Pregled, ispitivanje i Elaborat o stanju konstrukcije objekta BIGZ sa predlogom sanacionih mera
MPP BIGZ d.o.o. Beograd
8
Stručno mišljenje o razlozima nastanka prslina na fasadi objekta Porsche SCG u Krnjači
Fermax d.o.o. Beograd
9
Pregled, ispitivanje i Elaborat o stanju konstrukcije objekta Centralne kule Starog sajmišta na Novom Beogradu
KOTO d.o.o. Beograd
10
Pregled, ispitivanje i Elaborat o stanju jarbola na Beogradskom Sajmu
DP Beogradski sajam Beograd
11
Pregled, ispitivanje i Elaborat o stanju konstrukcije objekta Mlin sirovine
Titan cementara Kosijerić
12
Pregled, ispitivanje i Elaborat o stanju konstrukcije objekta Toranj predgrejača
Titan cementara Kosijerić