Centar za materijale-Reference-Beton

Centar za materijale - Reference

Laboratorija za beton

U oblasti tehnologije betona Centar za materijale pruža usluge izbora komponentnih materijala i projektovanja sastava betonskih mešavina, uzorkovanja i ispitivanja svežeg betona (konzistencije, zapreminske mase, sadržaja uvučenog vazduha, merenje temperature svežeg betona, određivanje vremena vezivanja), izrade i nege uzoraka za ispitivanje očvrslog betona, ispitivanje fizičko – mehaničkih svojstava očvrslog betona (čvrstoće pri pritisku i zatezanju, dubine penetracije vode pod pritiskom, migracije hlorida, otpornosti prema dejstvu mraza, otpornosti na dejstvo mraza u prisustvu soli za odmrzavanje, korozionog potencijala čelika, određivanje karakteristika vazdušnih pora u očvrslom betonu, određivanje statičkog i dinamičkog modula elastičnosti), ispitivanje reoloških svojstava betona (skupljanja i tečenja), ispitivanja betona ugrađenog u konstrukciju (merenje temperature svežeg betona ugrađenog u masivne elemente konstrukcije i određivanje temperaturnog gradijenta, određivanje ranih čvrstoća mlaznog betona, kao i ranih čvrstoća betona ugrađenog u konstrukciju, destruktivna ispitivanja očvrslog  betona ugrađenog u konstrukciju – vađenje jezgara, pregled i ispitivanje čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka, određivanje dubine karbonatizacije, nedestruktivna ispitivanja očvrslog  betona ugrađenog u konstrukciju – određivanje veličine odskoka, određivanje brzine ultrazvučnog impulsa, odnosno određivanje defekata i propagacije prslina u strukturi betona) i ispitivanja prefabrikovanih betonskih elemenata i betonske galanterije.

 

Aktivnosti vezane za fabrike proizvođača betona obuhvataju: specijalistički stručni nadzor nad radom laboratorija, osnovne i kontrolne provere proizvodne sposobnosti, praćenje kvaliteta komponentnih materijala, kontrolu kvaliteta proizvodnje i ocenu postignute marke betona u proizvodnji, kontrolu kvaliteta svežeg i očvrslog betona na gradilištu i ocenu postignute marke betona za kontrolu saglasnosti sa uslovima projekta konstrukcije i projekta betona.

 

U delatnost Laboratorije za beton spada i izrada studija, ekspertiza, završnih ocena kvaliteta betona u konstrukciji i projekata betona. Brojni rezultati istraživanja su publikovani, ali i primenjeni u praksi.

2022.
R.br.ReferencaInvestitor
1
Kontrola kvaliteta betona na gradilištu brze saobraćajnice DP Ib 27 Loznica – Valjevo – Lazarevac, deonica Iverak – Lajkovac
China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group
2
Kontrola kvaliteta betona na gradilištu auto-puta E-763, deonica Surčin – Novi Beograd
CCCC Ogranak Beograd
3
Kontrola kvaliteta betona na gradilištu mosta preko reke Save kod Šapca na putu Ruma – Šabac – Loznica
Azvirt
4
Kontrola kvaliteta betona na gradilištu DP Ib 26 brza saobraćajnica Novi Sad – Ruma ( Fruškogorski koridor)
CRBC
5
Kontrola kvaliteta betona prilikom izgradnje i rekonstrukcije Aerodroma Nikola Tesla – Beograd, Surčin
Vinci Terna
6
Kontrola kvaliteta betona na gradilištu: E-763 od Preljine do Požege
CCCC Ogranak Beograd
7
Kontrola kvaliteta na izvođenju radova na izgradnji brane i akumulacije Arilje – profil Svračkovo
Hidrotehnika – Hidroenergetika Beograd
8
Kontrola kvaliteta betona prilikom izvođenja radova na projektu VE Krivača faza 2 Golubac
Hanput Plus
9
Kontrola kvaliteta betona prilikom izgradnje auto-puta E-761, Pojate – Preljina
Cemprom
10
Kontrola kvaliteta betona prilikom izvođenja radova na projektu pojačanog održavanja puta IA 1, deonica: Petlja Paraćin – Petlja Ražanj
Srbijaautоput