Centar za puteve i geotehniku-Reference-Geoistr_21

Centar za puteve i geotehniku - Reference

2021.
Geotehnički elaborati
R.br. Referenca Investitor
1
Geotehnički elaborat o uslovima rekonstrukcije i dogradnje Kalenić pijace u Beogradu, celina 1, 2 i 4
Republika Srbija
2
Geotehnički elaborat za potrebe dogradnje terminalne zgrade  u obezbeđivano restriktivnoj kao i kopnenoj zoni aerodroma Nikola Tesla u Beogradu-finger C faza 1.3.8.
VINCI TERNA
3
Geotehnički elaborat za potrebe dogradnje terminalne zgrade  u obezbeđivano restriktivnoj kao i kopnenoj zoni aerodroma Nikola Tesla u Beogradu-faza 2.1 i faza 2.2
VINCI TERNA
4
Izveštaj o izvedenim geotehničkim istraživanjima za klizište u Pribojskoj banji na državnom putu IIA-194 na km:76+351
Via Inženjering
5
Geotehnički elaborat za potrebe rekonstrukcije objekta OŠ “Julijana Ćatić” spratnosti Po+Pr u Stragarima , odelenje u Ramaći na KP 1704-KO Ramaća u Kragujevcu
OŠ “Julijana Ćatić”
Standardni penetracioni opiti - SPT
R.br.ReferencaInvestitor
1
SPT opiti za potrebe izgradnje: Autoput Kuzmin – Sremska Rača
PROINŽENJERING PLUS d.o.o.,  Tasyapi
2

Mostovi na deonici 1 Ruma – Šabac

AZVIRT
3
Autoput E-763 deonica: Preljina – Požega
China Communications Construction Company LTD
4
Morava koridor – broj projekta 26289
Bechtel Enka UK Limited
5
Petlja “Avala” – Krak br.2 deonica Dobanovci – Bubanj potok
SMART FOUNDATION d.o.o.
6
Mostovi na  državnom  putu  IB-27 deonica Iverak – Lajkovac
Shandong
7
Most K3, Most K4, Most K5, Nadvožnjak K2, Surčin
China Communications Construction Company LTD