Centar za puteve i geotehniku-Reference-Geoistr_20

Centar za puteve i geotehniku - Reference

2020.
Geotehnički elaborati
R.br. Referenca Investitor
1
Geotehnički elaborat za potrebe izgradnje postrojenja za tretman čvrstog otpada obezbeđivano restriktivne zone aerodroma Nikola Tesla
VINCI TERNA
2
Projekat detaljnih geotehničkih ispitivanja terena za potrebe izgradnje 4 pumpne stanice: Novi Beograd, Ostružnica, Boljevci i Sava duž toplovoda Obrenovac-Novi Beograd
Power construction
3
Geološko-geotehnička dokumentacija za potrebe plana detaljne regulacije poslovno stambenog kompleksa na K.P. 2855/108 u Beogradu
Railway City d.0.0.
4
Geotehnički izveštaj za potrebe definisanja uzroka nastanka oštećenja betonske ploče u Areni-parteru hale 1 Beogradskog sajma i predlog mera za njenu sanaciju
DP Beogradski sajam
5
Idejno rešenje faza 2 – ulica Vladimira Popovića-od Bulevara Zorana Đinđića do Bulevara Mihajla Pupina – Elaborat o geotehničkim uslovima rekonstrukcije tramvajske pruge u granici Projekta Beograd na vodi
Grad Beograd
6
Tehnički izveštaj o rezultatima određivanja koeficijenta filtracije kf za potrebe definisanja optimalnih mera sanacije objekta vila Guvernera spratnosti Pr+Pk na katastarskoj parceli 1159/1 u sklopu poslovno-rekreativnog centra Topčider u Beogradu
Narodna banka Srbije
7
Projekat geotehničkih istraživanja terena za izgradnju i rekonstrukciju luke Novi Sad
DP World
8
PZI Projekat za izvođenje radova za sanaciju oštećenja objekta Autoput E-763 Beograd-Požega, sektor 1 Beograd-Ljig, deonica 4 Ub-Lajkovac km:40+645,28-km:53+139,91, opština Ub- K.O. Stublenica, K.O. Paljuvi, K.O. Murgaš, K.O. Ruklada i opština Lajkovac – K.O. Bajevac, K.O. Nepričava i K.O. Rubribreza – E3 Elaborat o geotehničkim istražnim radovima sa predlogom tehničkog rešenja sanacije-deo I
JP Putevi Srbije
Statički penetracioni opiti - CPT i CPTU
R.br.ReferencaInvestitor
1
Fabrika Linglong u Zrenjaninu
China Road and Bridge
2
Autoput E80: Niš (Merošina) – Pločnik (Beloljin)
RGF
Standardni penetracioni opiti - SPT
R.br. Referenca Investitor
1
Petlja Batajnica autoput E75
LHR d.o.o.
2
Autoput Kuzmin-Sremska Rača za objekat most preko reke Save
Tasyapi