Centar za puteve i geotehniku-Reference-Sipovi_20

Centar za puteve i geotehniku - Reference

2020.
Ispitivanje integriteta šipova metodom Sonic Integrity Testing SIT
R.br.ReferencaInvestitor
1
Izgradnja pružnog nadvožnjaka-galerija na km: 23+762.55, na pruzi Beograd-Novi Sad
China Railway 21st
2
Izgradnja mosta preko reke Save u Šapcu
Azvirt ogranak Beograd
3
Izgradnja mostova na levoj traci državnog puta IA reda A1 i A3 (E-70/E-75), deonica: Dobanovci-Bubanj potok
Power construction
4
Izgradnjа fabrikе  Linglong, Zrenjanin
CRBC
5
Izgradnja mosta br.16 na km: 590+981, sektor 6, obilaznica oko Beograda
AZVIRT
6
Izgradnja petlje Batajnica, autoput E-75
LHR d.o.o.
7
Stambeno poslovni objekat Voždove Kapije IV u Beogradu
Exing
8
Izgradnja EFW Vinča
Energogroup
9
Postrojenja za ODG za TE Nikola Tesla A-S24, Obrenovac
MPP Jedinstvo
10
Autobuska stanica BAS u bloku 42 na Novom Beogradu
Elita cop d.o.o.
11
Most železničke pruge na km: 76+225, deonica Stara Pazova-Novi Sad
Ingrap Omni
12
Objekat u bloku 65 na Novom Beogradu
CCFG d.o.o.
13
Objekti na državnom putu Kragujevac-Batočina, stacionaža na km: 4+256.29 i km: 4+447.76
PZP Kragujevac
14Objekti na gradilištu Avala Zemun (lakat krivina) u  ZemunuElita cop d.o.o.
15Gradilište Aldahra u Padinskoj skeli,procesna linija 1, 2, 3 i 4Elita cop d.o.o.
Ispitivanje nosivosti šipova dinamičkim probnim opterećenjem DLT
R.br.ReferencaInvestitor
1
Vijadukti na km: 13+340, 14+625  i 16+104 na trasi ekspresnog puta Gradsko-Drenovo u Severnoj Makedoniji
Tirrena Scavi-Italy
2
Vijadukt Rampa 1 na autoputu od petlje Johovac do petlje Rudanka u Bosni i Hercegovini
Integral Inženjering
3
Stambeno-poslovni objekat u Vojvođanskoj ulici, blok 63 Novi Beograd
Exing b&p
4
Izgradnja mostova na levoj traci državnog puta IA reda A1 i A3 (E-70/E-75) deonica: Dobanovci-Bubanj potok
Power construction
5
Izgradnja pružnog nadvožnjaka-galerija na km: 23+762.55 na pruzi Beograd-Novi Sad
China railway 21st
6
Most preko reke Save na Koridoru državnog puta IB reda broj 21, deonica Novi Sad-Ruma-Šabac u Šapcu
Azvirt
7
Nadvožnjak na km: 13+288 pruge Zemun polje-Batajnica
Extra auto transport
8
Airport city 2400/7 na Novom Beogradu
LHR d.o.o.
9
Objekat energy from waste-EFW Vinča
Energo group
10
Stambeno poslovni objekat Voždove kapije IV u Beogradu
Exing b&p
11
Most železničke pruge na km:67+515.70, stubno mesto S2 u Sremskim Karlovcima
Ingrap Omni
Ispitivanje šipova opitom statičkog probnog opterećenja
R.br. Referenca Investitor
1
Postrojenja za ODG za TE Nikola Tesla A-S1, absorber, Obrenovac
MPP Jedinstvo
2
Postrojenja za ODG za TE Nikola Tesla A-S22, Obrenovac
MPP Jedinstvo
3
Objekti na gradilištu Avala Zemun (lakat krivina) u Zemunu
Elita cop
4
Aerodom Nikola Tesla, Surčin
Vinci-Terna
5
Objekat GRINFILD-postrojenja za proizvodnju čokolade u Novom Sadu
Geosonda fundiranje
6
Objekat Airport City 2400,Novi Beograd
LHR d.o.o.
7
Objekat Energy from waste –EFW u Vinči
Geosonda fundiranje
8
Izgradnja autobuske stanice BAS u bloku 42 na Novom Beogradu
Elita cop
9
Vijadukt na km:55+689.20, brza pruga Beograd-Budimpešta, deonica: Stara Pazova-Novi Sad
Mostogradnja
10
Objekat AL Dahra u Padinskoj skeli
Elita cop
11
Most železničke pruge na km:67+515.70, stubno mesto S2 u Sremskim Karlovcima
Ingrap Omni