Centar za puteve i geotehniku-Reference-Geoistr

Centar za puteve i geotehniku - Reference

Geološko - geotehnička istraživanja i ispitivanja terena

U okviru naše delatnosti izdvajamo geološko – geotehnička istraživanja i ispitivanja terena sa izradom geotehničke dokumentacije za potrebe izgradnje infrastrukturnih objekata (putevi, železničke pruge, mostovi, industrijski objekti, aerodromi, stambeno – poslovni kompleksi i dr.), kao i za potrebe izrade projekata sanacije klizišta i svih vrsta fundiranja, rekonstrukcija i sanacija objekata različitih namena, prostornog planiranja i zaštite životne sredine.

Širok spektar aktivnosti obuhvata teorijska i eksperimentalna istraživanja fizičkih karakteristika i mehaničkih svojstava, studija i ispitivanja u oblasti fundoranja za objekte visokogradnje, niskogradnje, saobraćaja i hidrogradnj, kao i za potrebe izrade projekata sanacije klizišta, nestabilnih kosina useka i nasipa puteva i prirodno nestabilnih padina.

 

Novije reference:

 
  • gasovod Južni tok
  • gasovod Turski tok
  • brza pruga Novi Sad – Horgoš
  • rafinerija Pančevo
 

Aktuelni projekti (geološko-geotehnička istraživanja i ispitivanja terena i izrada projektno – tehničke dokumentacije):

  • toplovod Obrenovac – Novi Beograd
  • stambeno-poslovni kompleks PFB u bloku 65 – Novi Beograd