Centar za materijale-Reference-Drvo

Centar za materijale - Reference

Laboratorija za drvo i sintetičke materijale

U ovom delu Centralne laboratorije vrše se ispitivanja proizvoda nastalih iz prirode i mineralnih sirovina (oblo drvo, rezana građa, ploče od drveta, parket, drvena stolarija, kamena i staklena vuna) i proizvoda nastalih od organskih sirovina (dobijenih složenim reakcijama polimerizacije, kao što su: guma i plastični materijali, odnosno različiti proizvodi od gume i plastičnih materijala).

 

Ispitivanja  fizičko-mehaničkih karakteristika proizvoda u laboratoriji i na terenu uključuju: ispitivanje drveta i proizvoda od drveta, ispitivanje sadržaja vlage u drvetu i parketu, kao i vlažnosti cementne košuljice na terenu, ispitivanje adheziva (lepkova za drvo i parket), određivanje vodonepropusnosti (otpornosti na udar kiše) staklenih fasada direktno na objektima, određivanje propustljivosti vazduha i vode, kao i otpornosti prema opterećenju vetrom, ispitivanje elemenata sistema cevovoda (cevi, fitinga, revizionih otvora (šahti) od termoplastičnih materijala, ispitivanje termoizolacionih proizvoda na bazi ekspandiranog (EPS) i ekstrudiranog (XPS) polistirena i mineralne vune.

 

Delatnost laboratorije obuhvata i sertifikaciju proizvodnje cevi za vodu, kanalizaciju i gas, kao i fabričku kontrolu proizvodnih pogona.

2022.
R.br.ReferencaInvestitor
1
Ispitivanje cevi i elemenata cevovoda za potrebe nadzora fabričke kontrole proizvodnje, prema Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za elemente sistema cevovoda od plasičnih masa za snabdevanje vodom namenjenom za ljudsku upotrebu, transport zaprljane i kanalizacione vode, transport gasovitih goriva i instalacija za grejanje
Krušik – Plastika, Osečina
AkvaPanInženjering, Čačak
Peštan, Aranđelovac
Tubi di plastica, Vranje
2
Ispitivanje fasadne građevinske stolarije (prozori, vrata, zid zavese), u laboratoriji i na objektu, za značajne objekte i potrebe izvoza na inostrano tržište
Exing element, Beograd
ASC, Beograd
Tester Al, Jagodina
Sunce Marinković, Kragujevac
3
Ispitivanje termoizolacionih proizvoda (XPS, EPS, PUR, PIR, kamena i mineralna vuna, prema Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale
Austrotherm, Valjevo
Maxima, Lučani
Bekament, Aranđelovac
Ravago, Grčka
Ursa, Slovenija
Saint Gobain
4
Ispitivanja iz oblasti drveta, gume, adheziva, za potrebe provere kvaliteta proizvoda i učešću na tenderima za značajne objekte u zemlji i inostranstvu