Centar za materijale-Reference-AKZ

Centar za materijale - Reference

Laboratorija za hidroizolaciju i AKZ

Usluge inženjeringa i konsaltinga u oblasti hidroizolacije i antikorozivne zaštite obuhvataju: ispitivanja u laboratoriji i na terenu, kontrolu kvaliteta materijala i proizvoda, konsalting, izradu studija i ekspertiza i projekata antikorozione zaštite i sanacije.

Sprovode se ispitivanja i kontrola kvaliteta materijala i proizvoda: hidroizolacioni proizvodi na bazi bitumena i polimernih materijala, boje za zaštitu metala od korozije, boje za horizontalnu signalizaciju na kolovozu, kompozitni materijali, zaptivne mase, samorazlivajući podovi, geomreže i geotekstili.

2022.
R.br.ReferencaInvestitor
1
Prianjanje izvedene hidroizolacije na mostovima i nadvožnjacima na deonicama Merošina – Prokuplje i Beloljin – Rudare, Projekat: Pojačano održavanje puta IB 3 i Pojačano održavanje puta IA reda
Srbijaautoput Beograd
2
Prianjanje izvedene hidroizolacije i zaštite od korozije
Projekat: Rehabilitacija starog Ostružničkog mosta preko reke Save
Antikor Beograd
Strabag Beograd
JP Putevi Srbije Beograd
3
Prianjanje izvedene hidroizolacije u tunelu Straževica i na mostovima i nadvožnjacima
Obilaznica oko Beograda, Bubanj Potok
PCCC Beograd
4
Merenje debljine protivpožarnog sistema
Aerodrom Nikola Tesla, Beograd
Vinci Terna
Beograd
5
Merenje debljine protivpožarnog sistema
Spalionica Vinča, Beograd
Energogroup Beograd
6
Ispitivanje geotekstila
Pojekat: Izgradnja državnog puta Novi Beograd – Surčin
CCCC Beograd
7
Ispitivanje postojeće zaštite od korozije na čeličnoj konstrukciji krune kotla u TE Nikola Tesla Blok A2, Obrenovac
Institut IMS, Centar za konstrukcije i prednaprezanje
8
Ispitivanje izvedene zaštite od korozije na čeličnoj konstrukciji za TE-KO B3, Kostolac
China Machinery Engineering Corporation Ogranak Beograd