Centar za materijale-Reference-Keramika_18_19

Centar za materijale - Reference

Laboratorija za građevinsku keramiku
2019.
R.br. Referenca Investitor
1
Elaborat o oceni kvaliteta opekarskih sirovina sa različitih lokacija sa preporukama za primenu u proizvodnji crepa i blokova
DILJ d.o.o. Vinkovci, Hrvatska
2
Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Novo naselje sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Molu kod Ade
GEOSTIM d.o.o. Beograd
3
Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Stalać sa preporukama receptura za primenu u ciglani IGM MLADOST, Leskovac, pogon u Stalaću
MLADOST, Leskovac, Pogon u Stalaću
4
Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Stražilovo sa preporukama receptura za primenu u ciglani PD AD POLET IGK, Novi Bečej, pogon Stražilovo, Sremski Karlovci
PD AD POLET IGK, Novi Bečej, Pogon Stražilovo, Sremski Karlovci
5
Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa ležišta koje eksploatiše Tvornica opeke Sarajevo sa preporukama receptura za primenu u proizvodnji termo blokova
Tvornica opeke doo, Sarajevo, BiH
6
Elaborat o oceni kvaliteta keramičkih glina sa ležišta Gornje Crniljevo i preporukama za primenu u proizvodnji keramičkih pločica
B.P.A. MAUMAN d.o.o. Šabac
7
Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa ležišta Jabuka – Skrobara 2 kod Pančeva
OM COMPANY d.o.o. Novi Beograd
2018.
R.br.ReferencaInvestitor
1
Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Jagnjevo kod Kljajićeva, sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Kljajićevu kod Sombora
GEOSTIM d.o.o.,
Beograd
2
Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Pustara, sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Inđiji
Univerzum-Kubršnica a.d., Aranđelovac
3
Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa deponije ciglane sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Prizrenu
IMN Tulltorja Sh.p.k. Landovice, Prizren
4
Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Ledine, sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Zrenjaninu
IGM Neimar, Zrenjanin
5
Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Baštine, sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Sakulama
GEOSTIM d.o.o., Beograd
6
Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Mlečika, sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Maradiku
GEOSTIM d.o.o., Beograd
7
Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Čurug, sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Čurugu
Dacko ZR, Čurug
8
Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije “Čonoplja” kod Sombora, sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Čonoplji
PD Napredak EM
9
Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa ležišta Garajevac-istok sa preporukama receptura za primenu u crepani IGM Polet, Novi Bečej
IGK Polet a.d., Novi Bečej
10
Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Selište, sa preporukama receptura za primenu u ciglani IGM Mladost, Leskovac, pogon u Stalaću
IGM Mladost Leskovac, Pogon u Stalaću
11
Projekat optimizacije sirovinskih mešavina za proizvodnju energetskih blokova u ciglani IGM Mladost, Leskovac, pogon u Stalaću
IGM Mladost Leskovac, Pogon u Stalaću
12
Studija o rezultatima dijagnosticiranja temperaturnog režima rada tunelske peći sa preporukama za optimizaciju procesa pečenja u ciglani u Prizrenu
IMN Tulltorja Sh.p.k. Landovice, Prizren
13
Studija o rezultatima dijagnosticiranja temperaturnog režima rada tunelske peći, sa preporukama za optimizaciju procesa pečenja u crepani IGM Toza Marković, Kikinda
IGM Toza Marković, Kikinda