Centar za materijale-Reference-Kamen_18_20

Centar za materijale-Reference

Laboratorija za kamen i agregat
2020.
R.br. Referenca
1
Laboratorijska ispitivanja uzoraka tehničkog i arhitektonskog kamena, šljunka i peska u cilju realizacije geoloških istraživanja ležišta
2
Ispitivanje tehničkog i arhitektonskog kamena, ispitivanje kamenih agregata, atestiranje kamenih agregata, ispitivanje na prisustva azbesta (preko 1200 analiza za preko 100 različitih naručioca)
3
Ispitivanje materijala sa kulturno-istorijskih spomenika:
 • Uzorci istorijskih materijala sa Kalemegdanske tvrđave
 • Uzorci istorijskih materijala sa tvrđave Mamula, Crna Gora
 • Uzorci istorijskih materijala sa starog zatvora u Kotoru
 • Uzorci istorijskih materijala sa Topčiderske crkve
 • Uzorci istorijskih materijala sa manatira Studenica
 • Uzorci istorijskih materijala sa Patrijaršijskog dvora u Sremskoj Mitrovici
2018.
R.br.Referenca
1
Laboratorijska ispitivanja uzoraka tehničkog i arhitektonskog kamena, šljunka i peska u cilju realizacije geoloških istraživanja ležišta
2
Ispitivanje tehničkog i arhitektonskog kamena, ispitivanje kamenih agregata, atestiranje kamenih agregata, ispitivanje na prisustva azbesta
3

Ispitivanje materijala sa kulturno-istorijskih spomenika:

 • Spomenik zahvalnosti Francuskoj, Beograd
 • Park prijateljstva, Beograd
 • Hram Svetog Save, Beograd
 • tvrđava Kale, Pirot
 • Banski dvor, Banja Luka
 • Hram Svetog Simeona Mirotočivog, Berane