Centar za materijale-Reference-Toplotna tehnika

Centar za materijale - Reference

Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara

Delatnost laboratorije obuhvata toplotnu tehniku, odnosno merenja toplotnih svojstava građevinskih materijala i elemenata, teorijske analize i proračune toplotnih parametara u građevinarstvu i zaštitu od požara, odnosno ispitivanja otpornosti prema požaru građevinskih elemenata i konstrukcija, ispitivanja reakcije na požar, teorijske analize i ekspertize.

Određivanje termodinamičkih performansi građevinskih proizvoda (materijala ili konstrukcija) vrši se laboratorijskim i terenskim metodama. To su: ispitivanje koeficijenta prolaženja toplote (građevinska stolarija i termoizolacioni materijali), merenje vazdušne propustljivosti zgrada, merenje koeficijenta prolaženja toplote i toplotne otpornosti na na terenu, merenje koeficijenta prolaženja toplote metodom grejne kutije (hot-box) za kompletne prozore i vrata. Detekcija toplotnih iregularnosti u omotaču zgrade ili na drugim elementima i sklopovima izvodi se termovizijskim snimanjem.

Institut IMS poseduje višedecenijsko iskustvo u ispitivanju otpornosti prema požaru građevinskih konstrukcija, koja se određuje u sopstvenoj vertikalnoj ispitnoj peći. Na ovaj način se izvode ispitivanja čeličnih i drvenih požarnootpornih vrata, krutih i fleksibilnih zidova, ekspandujućih premaza za požarnu zaštitu metalnih i drvenih konstrukcija, požarnootpornih klapni i žaluzina, prodora kablova, izolovanih i neizolovanih plastičnih i metalnih cevi, modularnih sistema i ostalih vertikalnih zidnih prodora.

Ispitivanja koja se sprovode u svrhu klasifikacije prema reakciji na požar su negorivost, gornja toplotna moć, test sa jednim gorućim izvorom (SBI test), mali plamen i flooring test.

2022.
R.br.ReferencaInvestitor
1
Ne postoji značajniji objekat u Republici Srbiji za čiji su tehnički prijem nisu bili potrebni dokumenti izdati od Laboratorije za toplotnu tehniku i zaštitu od požara.
2
Direktna merenja (terenske metode iz oblasti energetske efikasnosti)
Belgrade Waterfront
Grundfos Inđija
Građevinska direkcija Srbije
3
Oko 120 ispitivanja toplotne provodljivosti za termoizolacione materijale.
Aerodrom Nikola Tesla
Termolelektrana Kostolac B
Vojnotehnički institut
4
Ispitivanje toplotne otpornosti tla na gotovo svim elektroenergetskim objektima u Srbiji i Crnoj Gori
 
 
5
Ispitavanja prema reakciji na požar za fasadne sisteme za većinu proizvođača i uvoznika fasadnih sistema u Srbiji