Učešće na COST Action CA22124 projektu

Učešće na COST Action CA22124 projektu

Dr Anja Terzić, naučni savetnik, postala je član radne grupe na projektu COST Action CA22124 (Work group 3. Comparative country analysis and best practices identification).

Naziv projekta:

COST Action CA22124 – EU Circular Economy Network for All: Consumer Protection through reducing, reusing, repairing“; (2023-2027)

Rezime ECO4ALL projekta:

Postizanje ciljeva održivog razvoja za 2030. godinu uz doprinos održive potrošnje je zajednička briga savremenog društva. S obzirom na značajne regionalne disparitete u EU i inostranstvu, kao i nedostatak strateškog okvira politike regionalnog razvoja, postoji sve veća potreba da svi rade na razvoju regionalne i prekogranične saradnje.

Glavni cilj ECO4ALL akcije je da doprinese aktivnostima informisanja, refleksije i širenja informacija za mlade uopšte, akademike, mlade istraživače, osoblje javne uprave, poslovno okruženje i za civilno društvo u celini u vezi sa cirkularnom ekonomijom koja radi za potrošači; stoga ECO4ALL ima za cilj promovisanje razumevanja održive potrošnje, očuvanja resursa i prevencije otpada, kao i odgovornosti proizvođača u fazama projektovanja i marketinga, kao jednog od najvažnijih preduslova ka zaštiti potrošača kroz smanjenje, ponovnu upotrebu, popravljajući. Inovativni aspekti projekta sastoje se od unapređenja zelene cirkularne ekonomije kao ponašanja, podsticanjem akcija i odluka vlada, kompanija, radnika, građana i potrošača da ostvare svoje ekonomske, ekološke i društvene uticaje na odgovoran način.

Po mišljenju ECO4ALL institucije EU se fokusiraju na ekološke i proizvodne aspekte cirkularne ekonomije, uz jedva pominjanje socijalnih i potrošačkih aspekata. Pod sveobuhvatnim pristupom, proaktivna uloga potrošača će prevazići puko asimetrično učešće i mora ih osnažiti da učestvuju u punoj kružnosti procesa.