STIMS-Suspenzija011223

Sertifikaciono telo za sertifikaciju građevinskih proizvoda

Obaveštenje o prestanku važenja (obustavljanju) Sertifikata o stalnosti performansi

Na zahtev proizvođača Master Builders Solutions Italia S.p.A. Treviso, Italy s obzirom na to da prestaju da čine dostupnim navedeni proizvod na tržištu Republike Srbije, dana 01.12.2023. godine doneta je odluka o prestanku važenja sertifikata:

I 030/20-ZGP-IMS-078/22

 
Datum izdavanja:07.04.2022.
Proizvod:

Hemijski dodatak injekcionoj masi za kablove za prethodno naprezanje
MasterRoc FLC 100

Proizvođač:

Master Builders Solutions Italia S.p.A.
Via Vicinale delle Corti 21, 31100 Treviso, Italija 

Proizvodni pogon:

Master Builders Solutions Italia S.p.A.
Via Vicinale delle Corti 21, 31100 Treviso, Italija 

Tehnička specifikacija:Pravilnik o tehničkim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kablove za prethodno naprezanje (“Sl. glasnik RS”, br. 39/2019)