STIMS-Registar

Sertifikaciono telo za sertifikaciju građevinskih proizvoda

Registar sertifikovanih proizvoda

Sertifikaciono telo Instituta IMS vodi ažurnim elektronske baze registara izdatih sertifikata, koji sadrži pozivanje na tehničke propise na osnovu kojih je sproveden postupak sertifikacije.

Podaci o sertifikovanim proizvodima su na upit dostupni javnosti, a informaciju o validnosti ili postojanju određenih sertifikata za konkretne proizvode možete zatražiti popunjavanjem dole navedenih polja.