STIMS-Suspenzija220923

Sertifikaciono telo za sertifikaciju građevinskih proizvoda

Obaveštenje o oduzimanju (povlačenju) Sertifikata o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje

Na osnovu nemogućnosti sprovođenja stalnog nadzora fabričke kontrole proizvodnje, usled onemogućavanja nesmetanog pristupa proizvodnji predmetnog proizvoda i fabričkoj kontroli proizvodnje predstavnicima Instituta IMS od strane proizvođača, dana 18.09.2023. godine doneta je odluka o oduzimanju (povlačenju) Sertifikata o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje:

I 030/20-ZGP-IMS-172/22

 
Datum izdavanja:28.06.2022.
Proizvod:Element sistema cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Revizioni otvori od polietilena (PE), DN/ID 450-1000
Proizvođač:TUBI DI PLASTICA DOO, VRANJE, Partizanska 10c,
17500 Vranje 
Proizvodni pogon: TUBI DI PLASTICA d.o.o. Sveta Petka, opština Bujanovac
Tehnička specifikacija:Pravilnik o tehničkim zahtevima za elemente Sistema cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom namenjenom za ljudsku upotrebu, transport zaprljane i kanalizacione vode, transport gasovitih goriva i instalacije za grejanje (Sl. glasnik RS, broj 6/20)