Učešće na projektu evropske COST organizacije

Učešće na projektu evropske COST organizacije

U cilju daljeg razvoja Instituta IMS kao naučno-istraživačke organizacije na međunarodnom nivou,
dr Milica Vasić, viši naučni saradnik, priključila se COST akciji, kao član tima zaduženog za projekat pod nazivom:

COST mreža je formirana 1971.godine, a njen program se odnosi na kreiranje novih koncepata, putem kojih bi se ojačao evropski istraživački i inovacioni kapacitet.

Podrška nauci, uz razmenu znanja i međunarodnu saradnju, dovode do stvaranja vidljivih rezultata. Uz princip inkluzivnosti, koji je značajan za manje razvijene zemlje, COST programi omogućavaju pokretanje brojnih multidisciplinarnih istraživanja, višestruko korisnih za svako društvo.