STIMS-Suspenzija281022

Sertifikaciono telo za sertifikaciju građevinskih proizvoda

Obaveštenja o suspenziji, povlačenju i prestanku sertifikacije

Pregled sertifikata koji su na zahtev klijenta prestali da važe od 28.10.2022. godine:

I 030/20-ZGP-IMS-321/21 od 28.10.2021.

 
Datum izdavanja:28.10.2021.
Proizvod:Element za zidanje od gline – PRO TERM 20, dimenzija 380x200x238 mm koji se upotrebljava u zaštićenim zidanim konstrukcijama (P – element)
Proizvođač:UNIVERZUM CIGLANA d.o.o.
Krćevački put bb, 34300 Aranđelovac
proizvodni pogon:
UNIVERZUM CIGLANA d.o.o.
Krćevački put bb, 34300
Tehnička specifikacija:Pravilnik o tehničkim zahtevima za elemente za zidanje od gline, elemente za zidanje od kalcijum-silikata i blokove od gline za polumontažne sitnorebraste tavanice (“Sl. glasnik RS”, br. 90/2019)
 

I 030/20-ZGP-IMS-324/21 od 28.10.2021.

 
Datum izdavanja:28.10.2021.
Proizvod:Element za zidanje od gline – PRO TERM 25, dimenzija 380x250x238 mm koji se upotrebljava u zaštićenim zidanim konstrukcijama (P- element)
Proizvođač:UNIVERZUM CIGLANA d.o.o.
Krćevački put bb, 34300 Aranđelovac

proizvodni pogon:
UNIVERZUM CIGLANA d.o.o.
Krćevački put bb, 34300

Tehnička specifikacija:Pravilnik o tehničkim zahtevima za elemente za zidanje od gline, elemente za zidanje od kalcijum-silikata i blokove od gline za polumontažne sitnorebraste tavanice (“Sl. glasnik RS”, br. 90/2019)