STIMS-Suspenzija190423

Sertifikaciono telo za sertifikaciju građevinskih proizvoda

Obaveštenja o suspenziji, povlačenju i prestanku sertifikacije

Sertifikat koji je zbog nesprovođenja radnje fabričke kontrole proizvodnje, propisane tehničkom specifikacijom (čl. 20 Pravilnikom o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt (“Sl. glasnik RS”, br. 78/2020), povučen (oduzet) 19.04.2023. godine:

I 030/21-ZGP-IMS-288/22.

 
Datum izdavanja:21.10.2022.
Proizvod:Frakcionisani prirodni drobljeni agregat koji se upotrebljava za izradu asfaltnih mešavina
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/11,2 mm; 8/16 mm; 16/22,4 mm; 16/31,5 mm
Proizvođač:ŠUMADIJAPUT d.o.o., Ripanj, Beograd, Avalska 167, 11232 Beograd
Proizvodni pogon:
separacija “BUBANJ POTOK”
Tehnička specifikacija:Pravilnik o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt (“Sl. glasnik RS”, br. 78/2020)