Centar za puteve i geotehniku-Laboratorija

Centar za puteve i geotehniku - Reference

Laboratorija za puteve i geotehniku
Laboratorija za puteve i geotehniku je akreditovana kod Akreditacionog tela Srbije (ATS) prema SRPS ISO/IEC 17025:2017. Obimom akreditacije su kao predmet ispitivanja obuhvaćeni: tlo, kameni agregat, kameno brašno, bitumen, bitumenske emulzije, asfaltne mešavine, ispitivanje saobraćajne signalizacije, uzorkovanje tla, kamenog agregata, kamenog brašna i asfaltnih mešavina, kao i terenska ispitivanja geotehničkih konstrukcija-šipova.
Značajna oblast delovanja je kontrola kvaliteta ugrađenog materijala za infrastrukturne objekte (putevi, železničke pruge, mostovi, brane, industrijski objekti, aerodromi, stambeno – poslovni kompleksi i sl.).
Inženjeri Laboratorije za puteve i geotehniku aktivno učestvuju u radu nacionalnih tehničkih komisija Instituta za standardizaciju Srbije (komisija U227: Materijali za puteve, komisija U182: Geotehnika i komisija B336: Bitumen, bitumenska veziva i fleksibilne trake za hidroizolaciju), kao eksperti na donošenju srpskih standarda i potvrđivanju evropskih standarda.
Novije reference:
 • kontrola kvaliteta ugrađenog materijala pri izgradnji autoputeva na koridorima X i XI
 • laboratorijska geomehanička ispitivanja za potrebe izgradnje brane Bistrice na reci Peštan
 • kontrola kvaliteta ugrađenih materijala prilikom izvođenja radova na izgradnji brane i akumulacije Arilje – profil Svračkovo
Aktuelni projekti
 • autoput Preljina – Požega
 • autoput Ruma – Šabac
 • autoput Surčin – Novi Beograd
 • aerodrom Nikola Tesla Beograd
 • više industrijskih objekata i puteva
U okviru delatnosti Laboratorije za puteve i geotehniku – deo za geotehniku izdvajaju se:
 • terenska i laboratorijska (kontorlna i tekuća) geomehanička ispitivanja kvaliteta i ugradnje tla i nevezanih materijala za potrebe izgradnje puteva i drugih tipova saobraćajnih površina, fundiranja različitih građevinskih objekata i sanacije klizišta i drugih vrsta nestabilnosti
 • uzorkovanje poremećenih i neporemećenih uzoraka tla
 • konsultantske usluge pri izvođenju svih vrsta zemljanih radova
 • nadzor nad izvođenjem nasutih brana i kontrola kvaliteta materijala ugrađenog u nasute brane, i dr.
U sklopu delatnosti Laboratorije za puteve i geotehniku – deo za asfalt izdvajaju se:
 • uzorkovanje i ispitivanje komponentalnih materijala koji ulaze u sastav asfaltnih mešavina (kamenih agregata, kamenog brašna, putnih bitumena i polimer-modifikovanih bitumena) i bitumenskih emulzija
 • uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta svih vrsta asfaltnih mešavina pre i posle ugradnje za potrebe projektovanja, tekućih ili kontrolnih ispitivanja
 • uzimanje asfaltnih uzoraka iz ugrađenog sloja kernovanjem
 • kontrola kvaliteta proizvodnje asfalta na asfaltnim bazama, izrada radnih sastava asfaltnih mešavina i praćenje toka ugradnje asfalta na gradilištu
 • izrada konvencionalnih i specijalnih prethodnih asfaltnih mešavina
 • konsultantske usluge pri izvođenju asfalterskih radova
 • ispitivanja specifičnih dinamičkih karakteristika asfaltnih mešavina i uzoraka iz gotovog kolovoznog zastora