Centar za puteve i geotehniku-Reference-Sipovi_21

Centar za puteve i geotehniku - Reference

2021.
Ispitivanje integriteta šipova metodom Sonic Integrity Testing SIT
R.br.ReferencaInvestitor
1
Izgradnja mostova na gradilištu Iverak-Lajkovac u Slovcu
Shandong
2
Proizvodne hale Forma ideale u Kragujevcu
Elita cop
3
Nadvožnjak na km:23+762.55 na pruzi Beograd-Novi Sad
China railway 21st
4
Izgradnja mosta br.16 na km: 590+981 sektor 6, obilaznica oko Beograda
AZVIRT
5
Izgradnja mostova M11, M12 i M13 na km: 61+300 autoput Ruma-Šabac
AZVIRT
6
Most preko reke Save u Šapcu
AZVIRT
7
Mostovi na levoj traci državnog puta IA reda A1 i A3 (E-70/E-75), deonica: Dobanovci-Bubanj potok, most 25
Power Construction
8
Rezervoar R25 u NIS-ovom skladištu naftnih derivata u Smederevu
Concrete Construction
9
Izgradnja železničkog podvožnjaka u Kisačkoj ulici u Novom Sadu,pruga Novi Sad-Subotica
OBW gradnja
10
Izgradnja apsorbera B2 i rezervoara HRP u okviru termo elektrane TENT B u Obrenovcu
Exing b&p
11
Stambeno-poslovni objekat u Vojvođanskoj ulici blok 63, Novi Beograd
Exing b&p
12
Projekat državni put br.21 Novi Sad-Ruma,tunel Iriški venac faza 1, K19.1
China road
13
Izgradnja petlje Avala,autoput E-70 deonica Dobanovci-Bubanj potok
Smart foundation
14
Izgradnje tunela Beli potok (zaštita iskopne jame) na obilaznici oko Beograda
Ferbild
15
Zaštitna konstrukcija NAFTACHEM na km: 60+737 Sremski Karlovci
Ingrap omni
16
Autoput Kuzmin-Sremska Rača, objekat: most preko reke Save
Proinženjering plus
17
Kompleks objekata proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika sa pratećom infrastrukturom LINGLONG BO-003, BO-005  i  BO-009
Hidrooprema d.o.o.
18
Zemunske kapije u Zemunu
Elita cop
19
Objekаt IKEA RETAIL PARK na lokaciji Bubanj potok u Beogradu
LHR d.o.o.
20
Rekonstrukcija i modernizacija pruge Subotica-Horgoš, podvožnjak na km: 1+485,Subotica
Karin komerc
21
Objekat TOYO gume u Inđiji
LHR d.o.o.
Ispitivanje nosivosti šipova dinamičkim probnim opterećenjem DLT
R.br.ReferencaInvestitor
1
Most preko reke Save u Šapcu
AZVIRT
2
Obilaznica oko Beograda u oviru izgradnje auto-puta E70/75, sektor 6, most br.16 na km: 590+981,5, stubno mesto S14D-šip br.3
Ferbild d.o.o.
3
Beograd na vodi-obaloutvrda-faza 3
Millenium Team
4
Pružni nadvožnjak-galerija na km: 23+762,55, pruga Beograd-Novi Sad
China Railway
5
Pružni nadvožnjak na km: 34+696,44, pruga Beograd-Subotica
China Railway
6
Obilaznica oko Beograda, sektori 4, 5 i 6
Power Construction
7
Državni put IB reda br.27, Loznica-Valjevo-Lazarevac, deonica Iverak-Lajkovac, most br.16 na km: 13+514,31 i km: 13+522,93
Shandong
8
Batajnica-denivelizacija ukrštaja železničke pruge br.5 Beograd-Šid-državna granica i državnog puta IIB reda broj 319 na km: 20+993 u Batajnica
Unogradnja
9
Fabrika LINGLONG, objekat BO-22 i BO-023, Zrenjanin
LHR do.o.
10
Izgradnja mostova na levoj traci državnog puta IA reda A1 i A3 (E70/E75) deonica: Dobanovci-Bubanj potok
Power Construction
11
Poslovni objekat TB65 na KP 2202/1, Bulevar heroja sa Košara, Novi Beograd
Exing b&p
12
Hotel RAMONDA-faza 3 na Rtnju
ZOP Inženjering
Ispitivanje šipova opitom statičkog probnog opterećenja
R.br.ReferencaInvestitor
1
Most na km: 3+954 na deonici Novi Beograd-Surčin na autoputu E-763
China communications
2
Objekat Beograd na vodi obaloutvrda-rasteretna ploča 14
Millenium Team
3
Objekat LIDL u Lazarevcu
Elita Cop
4
Fabrika guma TOYO TIRE u Inđiji
Elita Cop
5
Podvožnjak na km:76+601 u Kisačkoj ulici u Novom Sadu
LHR d.o.o.
6
Izgradnja dimnjaka 75 u okviru termo-elektrane  Tent B u Obrenovcu
LHR d.o.o.
7
Izgradnja apsorbera B2 u Tentu B u Obrenovcu
LHR d.o.o.
8
Izgradnja rezervoara u Tentu B u Obrenovcu
LHR d.o.o.
9
IKEA RETAIL PARK na lokaciji Bubanj potok u Beogradu
LHR do.o.
10
Naučno-istraživački centar BIOSENS u Novom Sadu
Hidrooprema d.o.o.
11
Nova proizvodna hala Forma Ideale u Kragujevcu
Elita Cop