Centar za konstrukcije i prednaprezanje-Reference-Projektovanje21

Centar za konstrukcije i prednaprezanje - Reference

Odeljenje za projektovanje, nadzor i sanacije
2021.
R.br. Referenca Investitor
1
Pregled i istražni radovi sa stručnim mišljenjem o opštem stanju kejske konstrukcije u prahovu
Eliksir Prahovo
2
Izveštaj o pregledu mosta na putu Sremska Kamenica – Petrovaradin u okviru petlje Mišeluk
Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
3
Idejni projekat i Projekat za izvođenje sanacije drumskog mosta preko reke Ibar u Kraljevu (L = 3 x 60 m = 180 m)
Grad Kraljevo JP za uređivanje građevinskog zemljišta Kraljevo
4
Ekspertiza međuspratne konstrukcije u okviru stambeno-poslovnog objekta Sakura Park u Beogradu
Sakura Park d.o.o.
5
Projekat sanacije temelja var-mašine u okviru željezare HIBIS Smederevo
Industial Automation d.o.o.
6
Stručno mišljenje o mogućnosti izvršenja vangabaritnog prevoza teškog tereta na relaciji nova luka železare HBIS Smederevo – Državni put IB 14 – TE Kostolac B
Bora Kečić Specijalni transport d.o.o.
7
Elaborat o stanju konstrukcije objekta O.Š. Dragan Kovačević u Beogradu
O.Š. Dragan Kovačević
8
Stručno mišljenje o razlogu nastanka prslina na objektu galerije na deonici Beograd centar – Stara Pazova na km 23+762
China Railway 21st Bureau Group Co. Ltd. Ogranak Beograd
9
Projektno – tehnička dokumentacija za rekonstrukciju objekta O.Š. Julijana Ćatić u Stragarima, odeljenje u Ramaći
O.Š. Julijana Ćatić
10
Stručno mišljenje o stanju objekata Predškolske ustanove Poletarac u Novoj Pazovi
P.U. Poletarac Stara Pazova
11
Elaborat o stanju konstrukcije garaže SMUP ispod mosta u Brankovoj ulici
Muzej automobila
12
Elaborat o stanju konstrukcije objekta BIGZ
MPP BIGZ d.o.o.